प्रदेश सरकार

प्रदेश योजना आयोग

प्रदेश नं. १, विराटनगर, नेपाल

कोभिड-१९ ले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाल फर्किन प्रतिक्षारत र फर्किएका प्रदेश १ वासीहरुको सूचना संकलनका लागि तयार पारिएको सर्वेक्षण प्रश्नावली
(*अनिवार्य लेख्नुहोस)

व्यक्तिगत विवरण


*
*
*
नागरिकता/पासपोर्ट
*
*

योग्यताको विवरण


*

नेपालमा स्थायी ठेगाना


*
*
*

नेपालमा अस्थायी ठेगाना


कार्यरत विदेशको ठेगाना


*
*
*
*

प्रश्नावली


                       

*
*
*
*

यदि नेपालमा व्यवसाय गर्नु हुन्छ भने,


*
*
*
*